Skip to main content

Durven, denken en vooral doen!
Ondernemen is het aangaan en overwinnen van uitdagingen.

Mandaat managers staan organisaties daarin bij in buiten- en binnenland.
Hoe? Bekijk een selectie van onze uitgevoerde opdrachten.
Inspirerend bewijs dat inzet van Mandaat u resultaten en oplossingen brengt.

Interim

Casus schoonmaakmiddelen producent

Het betreft een middelgroot bedrijf, ongeveer 40 miljoen euro omzet.
De fabriek en de kantoren zijn geheel nieuw neergezet met verregaande geautomatiseerde productie lijnen.
Het bedrijf is grotendeels eigendom van de investment afdeling van een bank.

Ondanks een goede orderportefeuille werden er verliezen gerealiseerd en was het bedrijf cash negatief.
Hierdoor was het bedrijf onder bijzonder beheer van dezelfde bank. Dat maakte het wat betreft aanspreekpunten makkelijk, maar door de verschillende belangen aandeelhouder versus bank, ook ingewikkelder.

Bijzonder beheer vroeg Mandaat om een CFRO te leveren die een company-breed verbeterprogramma kon opzetten en implementeren.. Met name de effectiviteit en productiviteit van productie en supply chain moest naar een (veel) hoger prestatieniveau worden gebracht.

De CFRO nam in feite de rol van de CEO over. Deze laatste bleef nog ¾ jaar aan als representatie naar de grote accounts en ondersteuning bij de productie. In het 3e kwartaal van 2020 is door de bank gevraagd of de CFRO van Mandaat de rol van CEO definitief wilde overnemen, hetgeen is geschied. Daarmee sprak de bank het vertrouwen uit in “onze man”.
Niet dat het bedrijf meteen uit de verliespositie was (wel drastisch minder verlies) , maar door de (financiële) inzichten die er nu wel waren, kon er een verbeterplan worden ontwikkeld, het niveau van de personele bezetting worden verhoogd en de cash-positie flink worden verbeterd.

Zeker de eerste maanden heeft Diederik vd Biggelaar van Mandaat als schaduwmanager, samen met de CFRO, intensief de casus gevolgd en frequent de strategie en stappen met de bank mede vorm gegeven.

Casus Mandaat Flexpat GM – Overbruggingsmanagement in China

Bij een Nederlandse logistieke systeem en service provider vertrekt bij het dochterbedrijf in China plotseling de lokale Chinese directeur. Op het hoofdkantoor in Nederland is men er niet gerust op;

 • Gaat de directeur een vergelijkbare business opzetten?
 • Wie van het personeel neemt hij mee?
 • Neemt hij klanten mee?
 • Wat gaat ons dat kosten?

Mandaat wordt geconsulteerd.

Wij zijn in staat in een tijdsbestek van enkele weken een Nederlandse General Manger, (Flexpat interim manager) met 10-12 jaar China-ervaring te plaatsen.
Hij is in staat gebleken om binnen een jaar;

 • rust in de organisatie te creëren, en het verloop te stoppen,
 • mensen vertrouwen te geven in het moederbedrijf,
 • de omzet te verhogen en het rendement flink te verbeteren,
 • de efficiency te verhogen,
 • een strategisch plan voor China te ontwikkelen,
 • het hoofdkantoor inzicht te geven in de Chinese operatie.
 • Zijn permanente opvolger in te werken

Casus Mandaat Flexpat CFO – Post acquisition integration in Italië

De CFO van een Nederlandse beursgenoteerde FMCG onderneming consulteert Mandaat in een vroegtijdig stadium met de vertrouwelijke vraag of wij in geval van overname van een Italiaanse onderneming een Italiaans sprekende Financial Integration Officer kunnen leveren. Reeds in de ‘due dilligence’ fase wordt de Italiaans/Nederlands sprekende CFO aangebracht door Mandaat betrokken door onze klant om te adviseren. Onze kandidaat is zeer ervaren op het snijvlak van Italiaans/Nederlandse integraties en gaat daags na het beslag van de overname aan het werk in Italië.
Na een jaar is er sprake van een zeer soepel verlopen integratie waarbij taal en cultuurverschillen geen barrière zijn gebleken om reporting en compliance issues op te lossen.

Casus Mandaat Flexpat Operations Manager – Supply Chain in Duitsland

Mede als gevolg van tegenvallende marktomstandigheden, een multi-site onderneming en een matrix gestuurde organisatie werd er onvoldoende progressie geboekt in het realiseren van de operations agenda in Duitsland. Inzet van een Mandaat Flexpat supply chain manager heeft de nodige expertise in de organisatie gebracht. De implementatie van de agenda van het hoofdkantoor is ter hand genomen. Aanzienlijke kosten besparingen zijn gerealiseerd en de Duitse organisatie draagt nu bij aan het Europese sourcing model. Gezien het succes in Duitsland is vervolgens een vergelijkbaar project in de UK gestart.

Casus Mandaat Flexpat CFO/GM – Reporting en algemeen Management in Moskou, Rusland

Deze industriële wereldspeler in logistieke systemen ondervond problemen in zijn Russische entiteit om uit het administratieve systeem de Russische autoriteiten te voorzien van de vereiste reporting en filings, voornamelijk omdat deze niet gelijk waren aan de interne verslaggeving. Mandaat heeft met de inzet van een Nederlands geschoolde accountant Russisch sprekend met jarenlange Rusland ervaring deze problematiek weten op te lossen. De aanvankelijk als Russische financieel ervaren expert ingezette interim manager van Mandaat bleek ook over uitstekende algemene management kwaliteiten te beschikken en is in dienst getreden om de vestiging in Moskou als General Manager nu te leiden.

Casus Mandaat Flexpat CFO/CEO – Ingezet op subsidiary in Azarbaijan, Baku.

Financiële wanorde in Baku, tegenvallende resultaten en overtollige kapitaal goederen was aanleiding om over te gaan op de inzet van een Flexpat van Mandaat door deze wereldwijd opererende service provider aan de Oil & Gas industrie. In korte tijd wist de Mandaat Manager de kapitaal goederen te verkopen, contracten te herzien en beter te laten uitvoeren en de financiële orde te herstellen. Dit succes drong zelfs door tot de RvC. Dit resulteerde in het benoemen van deze manager tot CEO van het totale concern van 20.000 man.

Casus Mandaat Flexpat E-Commerce Manager – Brussel België

Het Europese hoofdkantoor van deze spijkerbroeken gigant in Brussel zit te springen om ervaren mensen om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen die de snel groeiende e-commerce teweeg brengt. Mandaat levert een zeer ervaren en gemotiveerde manager die na enkele maanden op interim basis de geboden vaste aanstelling heeft aanvaard.

Mandaat Support

Bij een staalbedrijf konden de 2 aandeelhouders niet meer met elkaar door een deur. Dit leidde tot overmatige spanningen en de resultaten kwamen onder druk. Na een proces van ruim een jaar heeft de één de ander uitgekocht en floreert het bedrijf weer. Diederik vd Biggelaar heeft dit proces zelf begeleid en is nog steeds adviseur van de onderneming.

Een horecabedrijf was teveel afgeraakt van de formule waar ze jaren succesvol in waren geweest. Dankzij een grondige analyse, coaching en weer herleven van de oude succes nummers is er weer ruimte bij de bank en lol in het werkzame leven bij de eigenaren.

Vaste Plaatsingen

CFO

Beursgenoteerd bouwbedrijf was in zwaar weer gekomen door o.a. overschrijdingen en foutieve voorcalculatie op projecten. Dankzij o.a. een hands on, communicatieve CFO vanuit Mandaat is in 1,5 jaar het tij gekeerd en de beurskoers meer dan verdubbeld.

GM/CCO

Internationaal expanderend Nederlands high-end cosmetica bedrijf op zoek naar internationaal ervaren commercieel talent. Mandaat wist de juiste ‘link’ te leggen tussen partijen wat heeft geresulteerd in het ‘on-boarden’ van een ‘over-qualified’ commercial manager voor de positie van GM Benelux. Na twee succesvolle jaren met exponentiële groei heeft deze manager inmiddels wereldwijde verantwoordelijkheid gekregen.

GM greenfield Roemenië

Nederlands bedrijf in geschenkartikelen besluit om haar hele logistieke operatie te verplaatsen naar Roemenië en daar ook een Print productie faciliteit op te zetten. Mandaat vond de ideale kandidaat, een Nederlander gehuwd met een Roemeense en vele jaren werkervaring in Roemenië. De greenfield operatie in Roemenië is zeer succesvol van start gegaan en inmiddels maakt ook dit bedrijf al meerdere jaren van ‘dubble digit’ groei door.

Procurement Manager

Semi publieke overheidsorganisatie wil zijn inkoop activiteiten stroomlijnen en professionaliseren. Gezocht wordt een ervaren ‘procurement manager’ die dit proces vorm kan gaan geven en in gang kan zetten. De organisatie moet hierin meegekregen worden. Mandaat plaatst een zeer ervaren ‘procurement’ professional met ‘change skills’ om deze transformatie tot stand te brengen.

GM- Site Director

Vanuit het internationale WIL Group netwerk krijgt Mandaat het verzoek om voor een Zweeds bedrijf in industriële smeermiddelen een nieuwe algemeen directeur te vinden voor de Nederlandse vestiging. Mandaat slaagt er in om een jonge ambitieuze Manager te vinden uit de industriële sector met veel operationele productie ervaring om dit bedrijf te gaan leiden.